กานพลู                  (Kan-phlu), Clove

ชื่อวิทยาศาสตร์      Eugenia aromatica Kuntze.

Syn.: E. caryophyllata Thumb.

วงศ์                       MYRTACEAE

ชื่ออื่นๆ                  เชียงใหม่   :   ดอกจันทน์ (Dok-chan)

ถิ่นกำเนิด     อินโดนีเซีย มาเลเซีย  อินเดีย

รูปลักษณะ    ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก  ใบเดี่ยวสีเขียว  แตกกิ่งก้านสาขา

                   กระจายออกเป็นพุ่มดอกสีขาวอมเขียว  ออกเป็นช่อ  ใน

                   ดอกกานพลู มีน้ำมันซึ่งมีกลิ่นหอมและรสเผ็ดร้อน

สรรพคุณและส่วนที่นำมาใช้เป็นยา        

ดอกตูม – ใช้ขับลม แต่งกลิ่น

ผล – ใช้เป็นเครื่องเทศ  เป็นตัวช่วยให้มีกลิ่นหอม

                   น้ำมันกานพลู – ใช้เป็นยาชาเฉพาะแห่ง  ฆ่าเชื้อในทาง

                   ทันตกรรม  ใช้เป็นยาขับลม  แก้ปวดท้องแก้พิษน้ำเหลือง

                   และน้ำคาวปลา