ติดต่อสอบถาม

คุณณิชกุล คำมูลนา (nitchakul@tistr.or.th)  
คุณกิตติ บรรจงจิตรชัย (kitti_b@tistr.or.th) 

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1ซี ถนนสุขุมวิท
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02 323 1672 – 80
โทรสาร 02 323 9165

 สถานที่รับงานบริการ
สนใจขอรับบริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ สามารถติดต่อขอรับบริการตามสถานที่ดังต่อไปนี้

1. ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) บางปู
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
นิคมอุตสาหกรรมบางปู  ซอย 1ซี  ถ.สุขุมวิท  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  10280
โทรศัพท์ 02 323 1672 – 80
โทรสาร 02 323 9165

แผนที่ ศทม-บางปู คลิกที่นี่

2. ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) บางเขน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
196 ถ.พหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์  02 579 1121 – 30, 02 579 5515, 02 5790160
โทรสาร 02 561 4771, 02 579 8592  

แผนที่ ศทม-บางเขน คลิกที่นี่

3.  ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) เทคโนธานี คลองห้า 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัทพ์ 02 577 9000 โทรสาร 02 577 9009

แผนที่ ศทม-คลองห้า คลิกที่นี่

4. ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) อมตะนคร

คุณดามพิกา รุ่งโรจน์ โทรศัพท์ 089 458 1355

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
700/2 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด  กม.ที่ 57  ต.คลองตำหรุ  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000 โทรศํพท์ 038 457098

แผนที่ คลิกที่นี่

5. ศูนย์รับบริการ มาบตาพุด

คุณสุภาภรณ์ คำรักษา

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง  21150  โทรศัพท์ 038 026 490