พนักงานและลูกจ้าง ศทม. ฝึกอบรม “การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561” วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ศทม. บางปู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *