วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผอ.ศทม.ร่วมเสวนาในงานสัมมนา การให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม STI Service and marketing advice ครั้งที่ 1 ณ จ.ลพบุรี โดยมีผู้ประกอบการจาก จ. ลพบุรี และ จังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมสัมมนา

    

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *