Skip to content

การทดสอบ/สอบเทียบใหม่ที่เปิดให้บริการ

Thumbnail

รายการทดสอบ/สอบเทียบใหม่ที่เปิดให้บริการ

รายการทดสอบ/สอบเทียบใหม่ที่เปิดให้บริการ ล่าสุด !!! 1. Calibration  Procedure for Attenuator   2. การสอบเทียบอุณหภูมิของเครื่องหมุนเหวี่ยง 3. การตรวจสอบแรงบิดเครื่องต่อท่อส่งปิโตรเลียม 4. การทดสอบสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ (มอก. 293-2541) 5. การวิเคราะห์หาปริมาณ Acetaldehyde ในขวด Polyethylene Terephthalate (PET) 6. วิเคราะห์ เอสเทอร์ คีโตน ไกลคอลอีเทอร์ ในทินเนอร์ 7. การทดสอบ Antraquinone ด้วยHPLC = 9,10 Antraquinone…

Read More

หลักสูตรฝึกอบรม

Thumbnail

ศทม. เปิดหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2560

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) เปิดหลักสูตรฝึกอบรมแก่บุคคลภายนอก ประจำปี 2560 หลักสูตรฝึกอบรมที่มีกำหนดจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้ 1. การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 (รุ่น1) วันที่ 8-9 ธ.ค. 2559 ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,210 บาท สถานที่ รร.เจ้าพระยาปาร์ค 2. การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025 สำหรับห้องปฏิบัติการ วันที่ 14 ก.พ. 2560  ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,605 บาท สถานที่ รร.เจ้าพระยาปาร์ค 3….

Read More

ข่าวกิจกรรม

mtcactivity

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะทางด้านวิชาการให้แก่บุคคลภายนอก และพนักงานภายใน

                  ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะทางด้านวิชาการให้แก่บุคคลภายนอก และพนักงานภายใน โดยในแต่ละปี ศทม. มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. การเข้าเยี่ยมชม ศทม. เปิดให้หน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนได้เข้าเยี่ยมชมงานบริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบของศูนย์เป็นประจำทุกปีในทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 2. การฝึกอบรมภายนอก ศทม. จัดฝึกอบรมให้แก่บุคคลภายนอก โดยในแต่ละปีจะมีกำหนดการฝึกอบรมที่แตกต่างกันออกไปเพื่อรองรับความต้องการของภาครัฐ และเอกชนด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ…

Read More

Padd Solutions