Skip to content

การทดสอบ/สอบเทียบใหม่ที่เปิดให้บริการ

New service-4

รายการทดสอบ/สอบเทียบใหม่ที่เปิดให้บริการ

รายการทดสอบ/สอบเทียบใหม่ที่เปิดให้บริการ ล่าสุด !!! (1) Calibration Procedure for Attenuator (2) การสอบเทียบอุณหภูมิของเครื่องหมุนเหวี่ยง (3) การตรวจสอบแรงบิดเครื่องต่อท่อส่งปิโตรเลียม (4) การทดสอบสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ (มอก. 293-2541) (5) การวิเคราะห์หาปริมาณ Acetaldehyde ในขวด Polyethylene Terephthalate (PET) (6) วิเคราะห์ เอสเทอร์ คีโตน ไกลคอลอีเทอร์ ในทินเนอร์ (7) การทดสอบ Antraquinone ด้วยHPLC = 9,10…

Read More

หลักสูตรฝึกอบรม

km

ศทม. เปิดหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2560

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) เปิดหลักสูตรฝึกอบรมแก่บุคคลภายนอก ประจำปี 2560 หลักสูตรฝึกอบรมที่มีกำหนดจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้ ได้แก่   (1)  การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (หลักสูตรคำนวณใช้เครื่องคิดเลข ) รุ่น 2 (2560)  วันที่ 7 ส.ค. 2560 ค่าลงทะเบียน 1,605 บาท (รวมภาษี 7%) สถานที่ รร.เจ้าพระยาปาร์ค (2) เทคนิคการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรออนไลน์เพื่อการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี (1/2560) วันที่ 9 ส.ค. 2560 ค่าลงทะเบียน  2,140…

Read More

ข่าวกิจกรรม

S_6815052956830

มอบดอกไม้จันทร์ วันที่ 9 ต.ค. 2560

วันที่ 9 ต.ค. 2560 ผอ.ศทม. มอบดอกไม้จันทร์ที่ชาว ศทม.ร่วมกันประดิษฐ์ให้กับสำนักพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

Read More

Padd Solutions