พันธุ์พืชเศรษฐกิจแนะนำประจำเดือน

 

การอบรมการป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัย

15174_566646623432432_1619610640_n

พนักงานและเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยลำตะคองเข้ารับอบรมการป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยคณะดูแลความปลอดภัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ต้อนรับนักศึกษาจาก ม.ราชภัฎจันทรเกษม

1240498_556524801111281_1842803997_n

สถานีวิจัยลำตะคองให้การต้อนรับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

พันธุ์พืชเศรษฐกิจแนะนำประจำเดือน

chickpea banner.001

สถานีวิจัยลำตะคอง 333 หมู่ 12 ถ. มิตรภาพ ต. หนองสาหร่าย อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์/โทรสาร 044-390107 ,044-390150 ,คุณเบญจมาศ : 081-9994770 ,คุณอรุณวรรณ : 087-8793330 ,e-mail : lamtakhong@tistr.or.th
Designed by Free Wordpress Themes and Sponsored by Curry and Spice