ค้นหาด่วน :
ห้องปฏิบัติการ  สาขาการวัด  ชื่อเว็บไซต์   Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\calibrationlab\index_1.php on line 40

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\calibrationlab\index_1.php on line 89
ชื่อห้องปฏิบัติการ สาขาการวัด
มิติ มวล ความดัน สุญญากาศ ไฟฟ้า ความถี่ เวลา อุณหภูมิ เคมี ปริมาตร แรง แรงบิด ความหนาแน่น อัตราการไหล เสียง แสง การสั่นสะเทือน ความชื้นสัมพัทธ์ ความแข็ง รังสี เครื่องมือแพทย์
     รวมทั้งสิ้น [ ] รายการ

หมายเหตุ * คือ ปรับปรุงปี 2550
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2547 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

ใช้เวลาในการประมวลผล
0.0272 วินาที