วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รายไตรมาส 3 เดือน จำหน่ายปลีก และบอกรับเป็นสมาชิก

หมายเหตุ :  ค่าปริยายของการแสดงผลรายการสินค้า จะเรียงลำดับตามตัวอักษร หรือจากฉบับเก่าไปใหม่ล่าสุด (A - Z)  หากต้องการดูฉบับล่าสุดย้อนหลังลงไป โปรดเลือกวิธีเรียงลำดับแบบ (Z - A) หรือ คลิกที่นี่ ดูวารสารฉบับล่าสุด

 

ค้นหา

การแสดง : แบบรายการ / แบบกรอง
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 23 ฉบับที่ 1
อาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์...สายธารน้ำพระหฤทัยที่เ...
50.00 ฿
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 23 ฉบับที่ 2
ฉบับรับปีที่ 45 ของ วว. มารู้จักเทคโนโลยีจำปีช้าง, เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิง แล้วคุยเพื่องเรื่องวิ...
50.00 ฿
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 23 ฉบับที่ 3
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้วางรากฐานวงการวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันว...
50.00 ฿
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 23 ฉบับที่ 4
การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากเศษอาหาร, เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2551-2552, รางวัลโนเบล...
50.00 ฿
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 24 ฉบับที่ 1
ต้อนรับปีใหม่ปีนี้ ไปทำความรู้จักกับสังคมออนไลน์, เรื่องของน้ำตาล, เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์, กา...
50.00 ฿
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 24 ฉบับที่ 2
รับปีที่ 46 ของ วว. มารู้จักกันใน Unseen วว. ณ เทคโนธานี, ไม้ประดับลดภาวะโลกร้อน ขี้เถ้าอะลูมิเนี...
50.00 ฿
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 24 ฉบับที่ 3
ต้อนรับสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในฉบับนี้นำเสนอบทความ "เล่าเรื่องวิชาการผ่านมุมมองนักวิทย์" ซึ่...
50.00 ฿
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
ต้อนรับปีใหม่ด้วยการลดมลภาวะให้กับโลกโดยการทำความรู้จักกับไฮโดรเจนพลังงานสะอาดจากขยะ จากนั้นไปเยี...
50.00 ฿
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 24 ฉบับที่ 4
  สารบัญในฉบับ เลิฟ@เฟิสไซนส์: น้ำทิพย์สาดเป็นายพรายพลิ้วทิวงามทั่วเขตคามชุ่มธาร...
50.00 ฿
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 22 ฉบับที่ 2
เปิดเล่มต้อนรับงานครบรอบสถาปนา 44 ปี วว. ด้วยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ในคอลัมน์เลิฟ@เฟิสต์ไซน์ จา...
50.00 ฿
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 25 ฉบับที่ 1
ฉบับนี้พบกับบทสัมภาษณ์ 4 นักวิจัยสตรีไทยคนเก่ง ที่ได้รับทุน ลอรีอัลเพื่อสนับสนุนการวิจัย "เพื่อสต...
50.00 ฿
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 22 ฉบับที่ 3
ชมความของพรรณไม้ในพระนาม "สิริกิติ์" ในเลิฟ@เฟิสต์ไซนส์ แล้วมาบำรุงตับ บำรุงตัว ด้วยผลิตภัณฑ์สมุน...
50.00 ฿
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 25 ฉบับที่ 2
ฉบับครบรอบวันสถาปนา 47 ปี วว. พบกับผลงานวิจัยเด่นในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา บทสัมภาษณ์ 3 ผุ้บริห...
50.00 ฿
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 22 ฉบับที่ 4
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับโอกาสนี้จึงขอนำ...
50.00 ฿
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 25 ฉบับที่ 3
ฉบับนี้พบกับผลงานวิจัย วว. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรามิกให้กับ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้...
50.00 ฿
ระบบโดย OpenCart
TISTR Book Center © 2017 | ระบบไทยโดย Opencart2004