รายงานการวิจัย วว.

ค้นหา

การแสดง : แบบรายการ / แบบกรอง
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
 เครื่องพ่นละอองยาอัลทราโซนิกส์ เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคหืด ที...
150.00 ฿
 รายงานนี้เสนอผลการพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากน้ำตาลโตนดที่ถูกสุขอนามัยเพื่อการขายปลีก...
100.00 ฿
วิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีโดยการใช้กากตะกอนบ่อบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษเป็นวัสดุหลัก
ได้สำรวจแหล่งและปริมาณ, วิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของวัสดุเหลือทิ้งต่างๆ เพื่อนำมาผลิตเป็นป...
100.00 ฿
 ทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำอ้อยและน้ำเชื่อมจำนวน 21 ตัวอย่าง  จากโรงงานอุตสาหกรรมผลิต...
100.00 ฿
 ในการทดลองได้ทำการแยกเชื้อแบคทีเรีย 4,150 isolates จากตัวอย่างอุจจาระจำนวน 81 ตัวอย่าง และต...
100.00 ฿
การผลิตสารป้องกันกำจัดแมลงและแมลงศัตรูพืชจากน้ำมันสะเดา
เมล็ดสะเดามีน้ำมันสะเดาเป็นองค์ประกอบ 37.65% ในน้ำมันสะเดามีสารออกฤทธิ์หลายชนิดแต่มีสารออกฤทธิ์อะ...
150.00 ฿
 จากความสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียของอุตสาหกรรมเกษตร   โดยใช้ระบบไร...
150.00 ฿
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ได้ดำเนินการศึกษาโครงการ การศึกษาสถาน...
200.00 ฿
การศึกษาดำเนินการเป็นสองส่วน คือ การทดลองผลิตวัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงานซึ่งมีวัสดุชีวมวลประเภทเส...
150.00 ฿
จากผลการทดลองใช้ระบบแลกเปลี่ยนอิออนบำบัดน้ำล้างชิ้นงานหลังการชุบโครเมียมในสถานการณ์จริง ณโรงงานเม...
100.00 ฿
ระบบการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย
CRM (Customer Relationship Management) หรือการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องร...
150.00 ฿
 นำสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว จำนวน 11 สุกุล, 318 สายพันธุ์ มาคัดเลือกหาสายพันธุ์ที่...
150.00 ฿
 โครงการผลิตเครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส เป็นการพัฒนาเครื่องให้มีความสามารถปิดผนึกบรรจุภัณ...
100.00 ฿
การสำรวจ รวบรวม อนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ที่สถานีวิจัยลำตะคอง
สำรวจและรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพรที่หายากและใกล้สูญพันธุ์จากแหล่งต่าง ๆ ของประเทศไทย รวบรวมได้ทั้...
150.00 ฿
 จากการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการพบว่าสามารถทำการขยายพันธุ์และเพิ่มปริมาณต้นกระถินเทพาโดยวิธ...
150.00 ฿
ระบบโดย OpenCart
TISTR Book Center © 2017 | ระบบไทยโดย Opencart2004