รายงานการวิจัย วว.

ค้นหา

การแสดง : แบบรายการ / แบบกรอง
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
ระบบการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย
CRM (Customer Relationship Management) หรือการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องร...
150.00 ฿
 นำสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว จำนวน 11 สุกุล, 318 สายพันธุ์ มาคัดเลือกหาสายพันธุ์ที่...
150.00 ฿
 โครงการผลิตเครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส เป็นการพัฒนาเครื่องให้มีความสามารถปิดผนึกบรรจุภัณ...
100.00 ฿
การสำรวจ รวบรวม อนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ที่สถานีวิจัยลำตะคอง
สำรวจและรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพรที่หายากและใกล้สูญพันธุ์จากแหล่งต่าง ๆ ของประเทศไทย รวบรวมได้ทั้...
150.00 ฿
 จากการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการพบว่าสามารถทำการขยายพันธุ์และเพิ่มปริมาณต้นกระถินเทพาโดยวิธ...
150.00 ฿
กรดไขมันปาล์มเป็นผลผลิตพลอยได้ชนิดหนึ่งที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์เพื่อการบริโภค ...
150.00 ฿
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินของโครงการผลิตอนุพันธ์ไคโตซาน  จากผลการศึกษาพบว่า กรณีผลตอบแ...
150.00 ฿
 รายงานนี้เสนอผลการพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำมะนาวพร้อมดื่มเพื่อการขายปลีกและการขนส่ง จำหน่ายในประเท...
150.00 ฿
การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็งและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็ง
บทที่ 1 - จากรายงานการศึกษาศักยภาพของอาหารพร้อมบริโภคของไทยในตลาดเป้าหมายได้คัดเลือกทอดมันกุ้งซึ่...
150.00 ฿
ทำการแยกเชื้อแล็กติกแอซิดแบคทีเรียที่มีประโยชน์ชนิดใหม่จากปลาและกุ้งน้ำจืดเพื่อใช้ประโยชน์ในการผล...
100.00 ฿
 ผลการศึกษาการเก็บรักษาพืชสมุนไพรที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลที่แหล่งรวบ...
100.00 ฿
งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต...
100.00 ฿
โครงการนี้ได้รับงบประมาณจากภาครัฐ ใช้เวลาดำเนินการ 4 ปี (2540-2543) ให้วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัส...
150.00 ฿
ในปีงบประมาณ 2547 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการฝึกอบรมที่มีวัตถุประ...
0.00 ฿
โครงการศึกษาและวิจัยวิธีการและมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของไบโอดีเซล
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิธีการวิเคราะห์คุณสมบัติของเมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันพืช เช่น น้ำมันมะพร้าวแล...
150.00 ฿
ระบบโดย OpenCart
TISTR Book Center © 2017 | ระบบไทยโดย Opencart2004