รายงานการวิจัย วว.

ค้นหา

การแสดง : แบบรายการ / แบบกรอง
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
น้ำมันพืชใช้แล้วเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตเป็นไบโอดีเซลได้, แต่น้ำมันพืชใช้แล้วจะมีคุณสมบ...
150.00 ฿
ผลการศึกษาวิจัยการผลิตมะละกอแช่อิ่มอบแห้งที่เหมาะสำหรับการผลิตระดับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สรุปว่าควร...
150.00 ฿
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาการแพร่กระจายของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว  ที่แยกจากตัวอย่างดิน...
200.00 ฿
การผลิตเอทานอลเกรดสูงจากมันสำปะหลังในระดับโรงงานต้นแบบเพื่อทดลองตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเทคนิคการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลเกรดสูงเพื่อนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรร...
100.00 ฿
วิธีผลิตน้ำมันมะพร้าวคุณภาพสูงที่มีการผลิตในประเทศในปัจจุบัน  เป็นการผลิตจากน้ำกะทิโดยวิธีกา...
150.00 ฿
ไคโตโอลิโกแซ็กคาไรด์เป็นอนุพันธ์ไคโตซานที่ได้จากการย่อยไคโตซาน 5% Degree of acetylation (DA) และ ...
100.00 ฿
การใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มคุณภาพผลผลิต
การทดลองใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในการเพิ่มคุณภาพมะขาม, ขนุน, มะปราง, มะนาว และกล้วย พบว่า...
100.00 ฿
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.)  ได้ศึกษาระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด...
200.00 ฿
การวิจัยนี้ได้ำการศึกษาเทคนิคที่เหมาะสมในการเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่ายอย่างถาวรรวมทั้งสิ้น 4 วิธี&...
100.00 ฿
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของพอลิเมอร์ต่อการเริ่มเดินระบบยูเอเอสบีในการบำบั...
200.00 ฿
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ได้ทดลองผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำหวาน...
150.00 ฿
ทำการทดสอบการย่อยชีวมวลและสลายสารพิษไมโครซิสตินไนเซลล์ของไซยาโนแบคทีเรียที่ผลิตสารพิษ  Micro...
100.00 ฿
...
200.00 ฿
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.)  ได้ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต...
100.00 ฿
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตะกอนจุลินทรีย์ลักษณะเม็ดในระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศชนิด UASB...
150.00 ฿
ระบบโดย OpenCart
TISTR Book Center © 2017 | ระบบไทยโดย Opencart2004